ماهان هاست - شرکت سامان پردازش مهرسام

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها


هاست ویندوز بسته 1

فضا: 100 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 5 گیگابایت

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


250,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
500,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)

هاست ویندوز بسته 2

فضا: 500 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 20 گیگابایت

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


350,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
700,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
1,050,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست ویندوز بسته 3

فضا: 1000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 40 گیگابایت

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


500,000 ریال سالانه
1,000,000 ریال دوساله
1,500,000 ریال سه سالانه

هاست ویندوز بسته 4

فضا: 2000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 60 گیگابایت

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


750,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
1,500,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
2,250,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست ویندوز بسته 5

فضا: 5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 120 گیگابایت

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


1,100,000 ریال سالانه
2,200,000 ریال دوساله
3,300,000 ریال سه سالانه

هاست ویندوز بسته 6

فضا: 10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


1,700,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
3,400,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
5,100,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار

جستجو