ماهان هاست - شرکت سامان پردازش مهرسام

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها


هاست حرفه ای آلمان بسته 1

فضا: 500 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 100 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 1 عدد


1,200,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
2,300,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
3,400,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست حرفه ای آلمان بسته 2

فضا: 1000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 200 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 2 عدد


1,850,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
3,500,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
5,150,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست حرفه ای آلمان بسته 3

فضا: 2000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 400 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 2 عدد


800,000 ریال سه ماهه
2,950,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
5,600,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
8,250,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست حرفه ای آلمان بسته 4

فضا: 5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 800 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 3 عدد


1,650,000 ریال سه ماهه
6,100,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
11,800,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
17,500,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست حرفه ای آلمان بسته 5

فضا: 10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 4 عدد


3,000,000 ریال سه ماهه
11,100,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
21,600,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
32,100,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست حرفه ای آلمان بسته 6

فضا: 20000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 6 عدد


5,650,000 ریال سه ماهه
20,600,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
40,200,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
59,500,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار

جستجو