ماهان هاست - شرکت سامان پردازش مهرسام

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها


نمایندگی لینوکس بسته 1

فضا: 5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: WHM

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


180,000 ریال ماهانه
1,600,000 ریال سالانه
3,200,000 ریال دوساله
4,800,000 ریال سه سالانه

نمایندگی لینوکس بسته 2

فضا: 10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: WHM

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


350,000 ریال ماهانه
3,200,000 ریال سالانه
6,400,000 ریال دوساله
9,600,000 ریال سه سالانه

نمایندگی لینوکس بسته 3

فضا: 20000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: WHM

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


490,000 ریال ماهانه
4,500,000 ریال سالانه
9,000,000 ریال دوساله
13,500,000 ریال سه سالانه

نمایندگی لینوکس بسته 4

فضا: 30000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: WHM

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


630,000 ریال ماهانه
5,800,000 ریال سالانه
11,600,000 ریال دوساله
17,400,000 ریال سه سالانه

نمایندگی لینوکس بسته 5

فضا: 40000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: WHM

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


770,000 ریال ماهانه
7,100,000 ریال سالانه
14,200,000 ریال دوساله
21,300,000 ریال سه سالانه

نمایندگی لینوکس بسته 6

فضا: 50000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: WHM

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


910,000 ریال ماهانه
8,400,000 ریال سالانه
16,800,000 ریال دوساله
25,200,000 ریال سه سالانه

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار

جستجو