ماهان هاست - شرکت سامان پردازش مهرسام

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها


نمایندگی ویندوز بسته 1

فضا: 1000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 20 گیگابایت

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


180,000 ریال ماهانه
1,600,000 ریال سالانه
3,200,000 ریال دوساله
4,800,000 ریال سه سالانه

نمایندگی ویندوز بسته 2

فضا: 2000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 40 گیگابایت

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


350,000 ریال ماهانه
3,200,000 ریال سالانه
6,400,000 ریال دوساله
9,600,000 ریال سه سالانه

نمایندگی ویندوز بسته 3

فضا: 5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


490,000 ریال ماهانه
4,500,000 ریال سالانه
9,000,000 ریال دوساله
13,500,000 ریال سه سالانه

نمایندگی ویندوز بسته 4

فضا: 10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


740,000 ریال ماهانه
6,800,000 ریال سالانه
13,600,000 ریال دوساله
20,400,000 ریال سه سالانه

نمایندگی ویندوز بسته 5

فضا: 20000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


990,000 ریال ماهانه
9,100,000 ریال سالانه
18,200,000 ریال دوساله
27,300,000 ریال سه سالانه

نمایندگی ویندوز بسته 6

فضا: 30000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


1,240,000 ریال ماهانه
11,400,000 ریال سالانه
22,800,000 ریال دوساله
34,200,000 ریال سه سالانه

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار

جستجو