با توجه به کاهش نرخ ارز در چند روز اخیر، قیمت ثبت دامنه کاهش یافت

انشالله با تداوم روند نزولی نرخ ارز، در آینده ای نزدیک باز هم شاهد کاهش قیمت ثبت دامنه خواهیم بود

Tuesday, November 20, 2012

« برگشت