مقالات

 تغییر دامنه در پلسک

1. جهت تغییر دامنه در کنترل پنل پلسک، ابتدا وارد کنترل پنل شده و بر روی زبانه Websites &...

 تغییر نسخه ASP.NET در پلسک

1. جهت تغییر ورژن ASP.NET در کنترل پنل پلسک، ابتدا وارد کنترل پنل شده و بر روی زبانه Websites...

 پارک کردن دامنه در پلسک

1. جهت پارک دامنه در Plesk ابتدا وارد کنترل پنل شده و از زبانه های بالای صفحه، بر روی گزینه...