مقالات

 تنظیمات شناسه ایرنیک پیش از ثبت دامنه آی آر

لطفا در صورتی که از قبل در سامانه nic.ir دارای شناسه کاربری بوده اید تنظیمات زیر را حتما قبل از...